Naked stacy from georgia yahoo chat david boreanaz charisma carpenter dating

(You should not get close to the lighted candle or you might get burned.) Word: paso2 Active Verb: mapaso Passive Verb: pasuin English Definition: (verb) to burn or scald L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag mong hawakan ang mainit na kaldero at baka ikaw ay mapaso.(You should not touch the hot pot or you might scald your hand.) 2) Huwag mong pasuin ang iyong daliri.(Say goodbye to your grandfather and grandmother because we are going home now.) Word: pahid1 Active Verb: magpahid Passive Verb: ipahid English Definition: (verb) to wipe off; to apply on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpahid ka ng lotion sa iyong mukha.(You put on some lotion on your face.) 2) Ipahid mo ang lotion sa iyong mukha.(Don't burn your fingers.) Word: pasok1 Active Verb: pumasok Passive Verb: pasukin English Definition: (verb) to go to work; to go to school; to enter L2 Definition: Notes: Examples: 1) Pumasok siya sa aking silid kaninang umaga.(She entered my room early this morning.) 2) Pasukin natin ang bahay ni Monica.(You should now change your clothes.) 2) Palitan mo ang damit mo.

(The policeman said that we should park the car infront of the station.) 2) Iparada mo ang iyong motorsiklo sa harap ng presinto.(Go down and meet the visitors.) Word: pangarap Active Verb: mangarap English Definition: (noun) daydream, dream, goal, desire, ambition (verb) to dream, to have a goal, to have a desire, to have an ambition L2 Definition: Notes: Examples: Word: panhik1 Active Verb: pumanhik English Definition: (verb) to go upstairs; to come up to the house L2 Definition: Notes: Examples: Pumanhik ka sa itaas at kunin mo ang aking bag.(You go upstairs and get my bag for me.) Word: panhik2 Active Verb: magpanhik Passive Verb: ipanhik English Definition: (verb) to take upstairs L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpanhik ka ng kape sa aking silid.(Let us watch a movie later.) 2) Panoorin natin ang pelikula ni John Travolta.(Let's watch John Travolta's movie.) Word: pansin Active Verb: pumansin Passive Verb: pansinin English Definition: (verb) to give attention to; to take notice of L2 Definition: Notes: Examples: 1) Huwag ka nang pumansin ng kanyang mga kahinaan.